با دریافت کد بورسی از کارگزاری اقتصاد بیدار می توانید بصورت رایگان در کلاس "ورود موفق به بورس"شرکت کنید. پس از اتمام مراحل دریافت کدبورسی، کدتخفیف نمایان خواهد شد.

  • چنانچه موفق به تکمیل فرایند ثبت نام خود در بخش دریافت کد بورسی نشده اید،  بر روی گزینه ”  تکمیل ثبت نام” کلیک نمایید ، وارد پروفایل خود شوید  و مراحل را تکمیل نمایید.
  • چنانچه موفق به ثبت نام جهت دریافت کد بورسی شده اید می توانید بهمراه اصل مدارک به شعب کارگزاری اقتصاد بیدار یا مراکز پیشخوان دولت مراجعه نمایید.