تی اس ای تریدر ظاهری آشنا با سرعت بیشتر

از ویژگی های مهم این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سرعت بالای اجرای نرم افزار (3ثانیه بالاتر از حالت معمول)
  • سادگی رابط کاربری نرم افزار
  • قابل دسترسی بر روی پلتفرم های مختلف

دریافت نسخه ios

دریافت نسخه Android

مشخصات بیدار تریدر

متن تست، متن تست

متن تست، متن تست

متن تست، متن تست

متن تست، متن تست

سامانه اکسیر​

متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست


سامانه رایان هم افزا​

متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست،متن تست